Sunday, 12 June 2011

Some States Can Be Resolved Rhythmically

Here's a video (with a few missing second very near the beginning for the keen eared!!) of this little duo from Kammer Klang last month. Many many thanks to Lucy and Aisha for the wonderful playing.

1 comment:

Thủ thuật smartphone said...

Thuốc tăng chiều cao có tác dụng nhanh chóng và hiệu quả trong việc cải thiện vóc dáng cơ thể. Nếu như bạn chưa biết rõ về các loại thuốc tăng chiều cao thì bạn có thể tham khảo thêm chi tiết về sản phẩm tại TVBUY